A study of electrons and phonons in metals
Doktorsavhandling, 1969

Författare

Göran Grimvall

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0541494-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 84

Mer information

Skapat

2017-10-08