A study of electrons and phonons in metals
Doktorsavhandling, 1969

Författare

Göran Grimvall

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0541494-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 84

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-11