Nuclear levels excited by neutron activation and neutron capture reactions
Doktorsavhandling, 1969

Författare

Rune Hardell

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0006033-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 92

Mer information

Skapat

2017-10-08