Columns and walls with little or no tensile strength : axial and transverse loading : the effect of end fixity and interaction with supporting structures
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Bo Göran Hellers

Institutionen för byggnadsstatik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0572380-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 139

Mer information

Skapat

2017-10-07