The effect of alkaline earth fluorides on some oxides of technical importance : a study of phase relations ...
Doktorsavhandling, 1970

Författare

Lars H. Hillert

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

9971-0-0936-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 98

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07