Wave propagation and astromolecules
Doktorsavhandling, 1975

Författare

Åke Hjalmarsson

Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

99-0593283-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 154

Mer information

Skapat

2017-10-08