Statistical tests of composite hypotheses and their asymptotic properties
Doktorsavhandling, 1973

Författare

Sture Holm

Göteborgs universitet

Matematiska institutionen

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

99-0081325-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 128

Mer information

Skapat

2017-10-08