Investigation of methods for calculating effective neutron cross sections in the resonance region for use with fast reactors
Doktorsavhandling, 1969

Författare

Hans Häggblom

Ämneskategorier

Fysik

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0024482-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 85

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07