Investigation of methods for calculating effective neutron cross sections in the resonance region for use with fast reactors
Doktorsavhandling, 1969

Författare

Hans Häggblom

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Fysik

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0024482-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 85