The structural characteristics of refractory materials : a detailed study of some commercial grades
Doktorsavhandling, 1971

Författare

Ingvar Idrestedt

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

99-0025563-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 113

Mer information

Skapat

2017-10-06