Bearing walls balanced by floors
Doktorsavhandling, 1973

Författare

Alf Jergling

Institutionen för byggnadsteknik, byggnadsakustik och byggnadskonstruktion

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

99-0083478-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 131

Mer information

Skapat

2017-10-08