Critique and development of some chemical engineering calculation methods
Doktorsavhandling, 1967

Författare

Åke Jernqvist

Institutionen för kemisk apparatteknik

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

99-0593223-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 69

Mer information

Skapat

2017-10-08