Some studies of thermal and epithermal neutron spectra in heterogeneous systems
Doktorsavhandling, 1967

Författare

Erik Johansson

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0513636-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 58

Mer information

Skapat

2017-10-06