Beta-delayed proton emission from isotopes of mercury, cesium, xenon and krypton
Doktorsavhandling, 1972

Författare

Björn Jonson

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0034946-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 120

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-03