Methods for long term acquisition of myoelectric signals
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Roland Kadefors

Institutionen för tillämpad elektronik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

99-0572389-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 141

Mer information

Skapat

2017-10-07