On the Faddeev-type formulation of the three- and N-body problem in quantum mechanics
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Bengt R. Karlsson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0079578-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 147

Mer information

Skapat

2017-10-07