Stiffness properties of reinforced concrete beams in combined torsion, bending and shear
Doktorsavhandling, 1973

Författare

Inge Karlsson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad

Ämneskategorier

Materialteknik

Kompositmaterial och -teknik

ISBN

99-0082830-5

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad: 73:1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 126

Mer information

Skapat

2017-10-07