Mobility and diffusion mechanism of argon atoms in single-crystal calcium fluoride
Doktorsavhandling, 1966

Författare

Sven Lagerwall

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0512558-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 53

Mer information

Skapat

2017-10-07