Radiative heat transfer calculations in real gases
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Bo G Leckner

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

99-0078462-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 136

Mer information

Skapat

2017-10-08