Contributions to the interpretation of myoelectric power spectra
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Lars Lindström

Institutionen för tillämpad elektronik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

99-0587880-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 150

Mer information

Skapat

2017-10-07