Some basic problems in percussive rock destruction
Doktorsavhandling, 1971

Författare

Bengt Lundberg

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Geofysisk teknik

ISBN

99-0029002-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 115

Utgivare

Chalmers tekniska högskola

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-03