Spectra of interacting electrons in metals
Doktorsavhandling, 1969

Författare

Bengt Lundqvist

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0541486-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 83

Mer information

Skapat

2017-10-07