On efficiencies of mechanical coplanar shaft power transmissions Mart Mägi
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Mart Mägi

Institutionen för maskinelement

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

99-0090568-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 146

Mer information

Skapat

2017-10-06