Some developments and applications of group-theoretical methods in nuclear and particle physics
Doktorsavhandling, 1971

Författare

John G. Nagel

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0082642-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 114

Mer information

Skapat

2017-10-06