Optical and photoemission investigations of metals and metal alloys
Doktorsavhandling, 1970

Författare

Per-Olof Nilsson

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0021633-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 96

Mer information

Skapat

2017-10-06