Field-ion and electron microscope studies of lattice defects in tungsten and gold
Doktorsavhandling, 1969

Författare

Hans Nordén

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

Metallurgi och metalliska material

ISBN

99-0541504-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 1932

Mer information

Skapat

2017-10-06