A method to predict long-term distributions of waves and wave-induced motions and loads on ships and other floating structures
Doktorsavhandling, 1973

Författare

Nils Nordenström

Institutionen för skeppsbyggnadsteknik

Ämneskategorier

Havs- och vattendragsteknik

ISBN

99-0082793-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 125

Mer information

Skapat

2017-10-06