A study of crash stop tests with single screw ships
Doktorsavhandling, 1972

Författare

Ralph Å. Norrby

Institutionen för skeppshydromekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Havs- och vattendragsteknik

ISBN

99-0029010-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 119

Mer information

Skapat

2017-10-06