Studies of deformation and recovery properties of textile materials
Doktorsavhandling, 1968

Författare

Bertil Olofsson

Institutionen för textilmekanik

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

99-0587941-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 80

Mer information

Skapat

2017-10-06