On hydrodynamic lubrication : with special reference to nonstationary cavitation
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Karl-Olof Olsson

Institutionen för maskinelement

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

99-0572395-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 143

Mer information

Skapat

2017-10-07