Transtorakal impedans, med särskild hänsyn till det nyfödda barnet : tekniska aspekter
Doktorsavhandling, 1970

Författare

Torsten Olsson

Institutionen för tillämpad elektronik

Ämneskategorier

Medicinteknik

ISBN

99-0005958-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 107

Mer information

Skapat

2017-10-08