Theoretical investigation on the dynamics of cavitation bubble growth
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Bror Persson

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära

Ämneskategorier

Fysik

Annan fysik

ISBN

99-0096267-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 133

Mer information

Skapat

2017-10-07