Experimental and theoretical studies of material buckling and diffusion coefficients in single- and multi-region nuclear reactor lattices
Doktorsavhandling, 1966

Författare

Rolf Persson

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0513641-x

Mer information

Skapat

2017-10-06