Phonons in some alkali halides investigated by neutron spectrometry
Doktorsavhandling, 1970

Författare

Gerhard Raunio

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0024588-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 94

Mer information

Skapat

2017-10-06