Studies of pion production and pion scattering reactions on nuclei
Doktorsavhandling, 1973

Författare

Jan Rohlin

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0069990-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 127

Mer information

Skapat

2017-10-06