Partially observed Markov chains and point processes
Doktorsavhandling, 1973

probability theory

Författare

Mats Rudemo

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

99-0074739-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 124

Mer information

Skapat

2017-10-06