Transfer of triplet state energy in fluid solutions
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Kjell Sandros

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

99-0572383-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 140