Temperature and moisture dependent changes in load deformation and wrinkling properties of wool
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Roshan L. Shishoo

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

99-0094257-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 134

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-07