The hemicellulose in the sulfate pulping process
Doktorsavhandling, 1971

Författare

Rune Simonson

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

ISBN

99-0544202-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 134

Mer information

Skapat

2017-10-06