Mechanics of the human intervertebral disk
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Lars Sonnerup

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Medicinteknik

ISBN

99-0572394-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 142

Mer information

Skapat

2017-10-06