Investigation of some methods of failed-fuel-element detection in water cooled reactors
Doktorsavhandling, 1968

Författare

Ove Strindehag

Chalmers, Institutionen för reaktorfysik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Subatomär fysik

ISBN

99-0521389-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 75

Mer information

Skapat

2017-10-06