Studies of steady-state stability in power systems consisting of links in series, with special attention paid to the distribution of mechanical inertia
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Bertil Stenborg

Institutionen för elektrisk anläggningsteknik

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Energiteknik

ISBN

99-0587885-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 151

Mer information

Skapat

2017-10-07