A study of the unitary representations of some space-time transformation groups
Doktorsavhandling, 1967

Författare

Staffan Ström

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0513655-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 62

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-11