Plastic deformation and fracture in twophase materials : A continuum mechanics approach
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Bengt Sundström

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

99-0081339-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 137

Mer information

Skapat

2017-10-07