On the electrical properties of irradiated and quenched germanium crystals
Doktorsavhandling, 1968

Författare

Gösta Swenson

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

ISBN

99-0024457-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 77

Mer information

Skapat

2017-10-07