A study of the influence of interfaces on the mechanical properties of metals at high temperature
Doktorsavhandling, 1970

Författare

Anders Thölén

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Metallurgi och metalliska material

ISBN

99-0005941-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 102

Mer information

Skapat

2017-10-07