Experimental and theoretical studies of reactivity coefficients of importance for fast reactor safety
Doktorsavhandling, 1968

Författare

L. Ingmar Tirén

Disputerad vid Chalmers tekniska högskola

Ämneskategorier

Maskinteknik

Fysik

ISBN

99-0521392-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 81

Mer information

Skapat

2017-10-06