Nonlinear phenomena in klystrons and travelling wave tubes
Doktorsavhandling, 1969

Författare

Sven Wallander

Institutionen för elektronfysik II - Vakuum-, gas- och mikrovågselektronfysik

Ämneskategorier

Acceleratorfysik och instrumentering

Fysik

ISBN

99-0541506-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 81

Mer information

Skapat

2017-10-07