Optical and photoemission studies of the electronic structure of the noble metals and some of their binary alloys with the transition and alkali metals
Doktorsavhandling, 1971

Författare

Lars Erik Gustaf Wallden

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

ISBN

99-0024456-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 108

Mer information

Skapat

2017-10-07