Effects of electron correlation in the photoabsorption spectrum of the rare gases
Doktorsavhandling, 1972

Författare

Göran Wendin

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

99-0042348-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 117

Mer information

Skapat

2017-10-07