Aldol reactions of formaldehyde in nonaqueous media
Doktorsavhandling, 1968

Författare

Bengt Wesslén

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

99-0541462-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 82

Mer information

Skapat

2017-10-07