Maser inversion in Cr-TiO and paramagnetic relaxation through crystal field and exchange-coupled cluster processes
Doktorsavhandling, 1968

Författare

K. Sigfrid Yngvesson

Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi

Ämneskategorier

Fysik

Den kondenserade materiens fysik

ISBN

99-0024461-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 78

Mer information

Skapat

2017-10-07